IGFProseminarium Fotoniki

Rok akademicki: 2023/2024
Semestr: letni

OPIS PRZEDMIOTU

PROSEMINARIUM FOTONIKI (B2+), USOS: 1103-4Fot25

https://usosweb.fuw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1103-4Fot25

Proseminarium dotyczy współcześnie prowadzonych badań z zakresu fotoniki i składa się głównie z seminariów przygotowanych przez samych studentów.

Proseminarium odbywa się w czwartki 10.15-12:00 w sali B4.61 Pasteura 5

Kontakt z prowadzącymi:

Piotr Wróbel   - piotr.wrobel@igf.fuw.edu.pl tel. 32.022, pok. B4.22

Rafał Kotyński - rafalk@fuw.edu.pl               tel. 32.008, pok. B4.08

Zasady zaliczenia:

 • każdy student przygotowuje i wygłasza w semestrze po 2 seminaria na uzgodniony temat dotyczący optyki współczesnej
 • jedno z seminariów należy wygłosić w jęz. angielskim
 • na każde seminarium po polsku przeznaczonych będzie 45 min oraz 10min na dyskusję po jego zakończeniu, natomiast na każde seminarium po angielsku - po 15 minut
 • po wysłuchaniu seminarium odbywają się konsultacje związane z przygotowaniem następnych, doborem literatury itp.
 • tematy proseminarium będą się koncentrowały wokół plazmoniki (PW) oraz użycia szeroko rozumianych metod uczenia maszynowego w optyce (RK).

 

TERMINY PROSEMINARIÓW

29 II - spotkanie organizacyjne

8 III - konsultacje, przygotowanie

27 III (środa - zajęcia piątkowe) - Slow light - Stanisław Kurzyna - 45 min. j. polski

5 IV - Real-time 3D reconstruction from single-photon lidar - Wiktor Krokosz - 45 min. j. polski

12 IV - Computational ghost imaging and single-pixel imaging - Marcin Jastrzębski  - 45 min. j. polski

19 IV - Generative adversarial network - Marek Sokołowski - 45 min.j. polski

26 IV - Nanophotonics for sustainable energy - Wojciech Przybyldki - 15 min. j. ang.

...

Zarezerwowane tematy (terminy do ustalenia)

 • Superresolution imaging - Stanisław Kurzyna - 15 min. j. ang.
 • Opis wybranej metody modelowania elektromagnetycznego wraz z jej (najlepiej wolnodostępną) implementacją - Wiktor Krokosz -15 min. j. ang.
 • Plasmonic nanosensors - Marcin Jastrzębski - 15 min. j. ang.
 • Plasmonic-based structural color printing - Marek Sokołowski - 15 min. j. ang.

....

 

Tematy związane z metodami uczenia maszynowego oraz z CS (RK)

Tematy związane z plazmoniką (PW)

 

         Strong and ultrastrong light-matter interaction 

 

Tematy archiwalne (też wchodzą w grę):

 

 • Wykorzystanie CS w obrazowaniu spektralnym i polarymetrycznym
 • Wykorzystanie CS w obrazowaniu trójwymiarowym
 • Wykorzystanie CS do obrazowania spoza bezpośredniego pola widzenia detektora (around-the-corner imaging)
 • Wykorzystanie CS do obrazowania przez ośrodki rozpraszające
 • Wykorzszystanie CS do uzyskania obrazowania nadrozdzielczego
 • Wykorzystanie CS w holografii
 • Matematyczne podstawy oszczędnego próbkowania
 • Wykorzystanie CS do pomiaru odległości, radar laserowy (ladar)
 • Wykorzystanie CS do rekonstrukcji obrazu na podstawie zbioru skanów – zastosowanie w mikroskopii skaningowej i rezonansie magnetycznym (MRI)
 • Właściwości i wykorzystanie transformat liniowych: a) Hadamarda, Fouriera, DCT; b) falkowe, szumkowe (ang. noislets)
 • Podstawy programowania liniowego – wykorazystanie do rekonstrukcji pomiaru
 • Przegląd narzędzi numerycznych do obliczeń CS (do rekonstrukcji sygnału)

 

Inne tematy

 • Własne propozycje, np. temat pracy licencjackiej / magisterskiej, o ile nie był przedstawiany wcześniej.
 • Cloaking
 • Slow light
 • Wiązki Airy (zakręcające)
 • Siatki podfalowe – metalowe, lub o wysokim kontraście
 • Absorbery elektromagnetyczne
 • Opis wybranej metody modelowania elektromagnetycznego wraz z jej (najlepiej wolnodostępną) implementacją
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
Zajęcia / Prowadzący Typ zajęć

Rafał Kotyński, Piotr Wróbel

Wykład

Rafał Kotyński

Materia

Dokumenty do zajęć:
proseminarium.pdf
Wykład