IGFInfrastruktura ACTRIS na krajowej mapie drogowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej.

W ramach Nauki o Ziemi i środowisku znalazł się na niej ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych.

Krajowa infrastruktura badawcza stanowiąca wkład w międzynarodowy projekt wpisany na „mapę drogową” ESFRI.

W ramach ACTRIS-Poland planuje się dalszy rozwój obecnie prowadzonych badań atmosferychnych poprzez rozwój stacji pomiarowych w Warszawie (IGF WF UW), Belsku (IGF-PAS), Raciborzu (IPIS-PAS), Rzecinie (PULS) oraz przy użyciu laboratorium mobilnego.

Stacja w Warszawie prowadzi od 2013 pomiary w ramach Laboratorium Pomiarów Zdalnych (RS-Lab) pod kierunkiem dr hab. Iwony Stachlewskiej. Regularne pomiary finansowane były głównie z dotacji statutowej MNiSW, a obecnie z subwencji na naukę MNiSW.

Link do strony: www.bip.nauka.gov.pl


Opublikowano dnia - 15 stycznia 2020 11:22
Ostatnia zmiana - 17 stycznia 2020 09:32
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij