IGF


zdjęcie-Loty testowe nowego drona na Polu Mokotowskim 11.03.2022, Laboratorium Transferu Radiacyjnego

Loty testowe nowego drona na Polu Mokotowskim 11.03.2022, Laboratorium Transferu Radiacyjnego

W dniu 11 marca na Polach Mokotowskich odbyły się loty testowe nowego drona zakupionego w ramach projektu badawczego "Oddziaływanie aerozolu na własności mikrofizyczne, optyczne i radiacyjne mgły". Na dronie została zamontowana aparatura do pomiaru promieniowania słonecznego (miniaturowy spektrometr). Podczas lotu testowano specjalnie przygotowane oprogramowanie do wykrywania położenia słońca oraz śledzenia jego pozycji. Pierwsze zebrane dane pozwalają zobaczyć jak zmienia się ilość promieniowania docierającego do czujnika z wysokością. W przyszłości tego typu dane pozwolą na oszacowywanie bilansu radiacyjnego w warstwie smogu. W pomiarach brali udział: Krzysztof Markowicz (kierownik grantu), Michał Chiliński (współpracownik), Szymon Acedański (operator drona), Katarzyna Nurowska (doktorantka).

W ramach projektu badane są procesy fizyczne związane z rozwojem oraz zanikiem mgły, a w szczególności procesy wzrostu higroskopijnego aerozolu i procesy odparowywania kropel związane z ogrzewaniem powietrza przez aerozole absorbujące jak również procesy radiacyjne zachodzące od powierzchni ziemi do górnej granicy mgły. W tym celu wykorzystywana jest nowoczesna metodologia badawcza oparta o bezzałogową platformę latającą. Stabilizowana horyzontalnie platforma służy do zamontowania pyranometru i pyrgeometru na dronie. Pozwala to uzyskać dane o bilansie radiacyjnym w warstwie smogu, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia procesów fizycznych, takich jak kondesacja i parowanie kropel wody. Badania eksperymentalne prowadzone będą w trybie ciągłym oraz podczas eksperymentów polowych w rejonie aglomeracji miejskiej Warszawy oraz na stacji transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu.

Więcej informacji na stronie projektu .


Opublikowano dnia - 24 marca 2022 08:00
Ostatnia zmiana - 20 marca 2023 14:53
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij