IGFSTYPENDIUM studenckie

Konkurs w ramach projektu NCN „OPUS 19 pt. „Stabilna atmosferyczna warstwa graniczna: poza teorią Monina i Obukhova”, nr umowy UMO-2020/37/B/ST10/03695"  realizowanego na Wydziale Fizyki UW

na

6-miesięczne stypendium naukowe dla studentki/studenta studiów magisterskich

Informacje o projekcie: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=485030

Celem projektu jest sformułowanie udoskonalonego opisu transportu pionowego ciepła, pędu i wilgotności w stabilnej atmosferycznej warstwie granicznej. W ramach niniejszego projektu badane będą szczególnie te sytuacje i te procesy, które powodują, że przewidywania teorii Monina-Obhukova nie sprawdzają się. Badania oparte sa na założeniu, że kluczem do zrozumienia każdego zjawiska fizycznego jest analiza struktury równań je opisujących. W projekcie wykorzystane zostaną do tego celu metody analizy równań za pomocą ubezwymiarowienia i analiza symetrii.

Wymagania

 • Wymagana podstawowa wiedza i doświadczenie z zakresu fizyki atmosfery, mechaniki plynow i turbulencji. Umiejętność modelowania numerycznego i analizy danych pomiarowych będzie dodatkowym atutem.
 • Kandydatka/Kandydat powinien być studentem II stopnia na kierunku fizyka, fizyka techniczna lub pokrewnym, na terenie RP.
 • Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał do uchwały Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Opis zadań

 • Analiza danych pomiarowych turbulencji atmosferycznej, wyznaczanie obszarow, gdzie turbulencja jest w nierownowadze w wyniku gwaltownie zmieniajacych sie warunkow.

Informacje o stypendiach:

 • liczba stypendiów: 1,
 • wysokość stypendium: 3000 zł miesięcznie.
 • czas trwania: 6 miesiecy, od 1 stycznia 2022r.,
 • termin składania wniosków: 10 grudnia 2021r.,
 • W przypadku kandydatów spoza RP oferowane stypendium nie pokrywa kosztów czesnego za studia ani kosztów przeprowadzki.
 • Osoby zainteresowane stypendium powinny złożyć drogą elektroniczną na adres Sekretariat.IGF@fuw.edu.pl następujące dokumenty:
 1. Wniosek z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody - formularz w załączeniu do ogłoszenia. W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
 2. Skany posiadanych dyplomów: licencjackiego lub inżynierskiego oraz informację o dotychczasowym przebiegu studiów.
 3. Aktualny życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć.
 4. Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą udzielić informacji o kandydatce/kandydacie.
 5. W przypadku cudzoziemców spoza państw UE, EFTA oraz państw sygnatariuszy umowy Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region – dokument certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP (https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies).

Wyłoniona/y w konkursie kandydatka/kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

W przypadku rezygnacji wyłonionej(ego) kandydatki/kandydata rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata/kolejnej kandydatki z listy rankingowej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 grudnia 2021r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach indywidualnie droga mailową.

Dodatkowe informacje nt. projektu: dr Marta Waclawczyk, marta.waclawczyk@igf.fuw.edu.pl, tel. 22 55 32 037.


Opublikowano dnia - 24 listopada 2021 14:05
Ostatnia zmiana - 24 listopada 2021 15:00
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

GALERIA ZDJĘĆ

Galeria-STYPENDIUM studenckie