IGF


zdjęcie-Dwa stypendia studenckie

Dwa stypendia studenckie

Kierownik projektu: Ryszard Buczyński

Liczba stanowisk: 2

Czas trwania stypendium: 24 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy: 1/05/2024

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019.

Opis zadań:
Praca badawcza będzie wykonywana w Zakładzie Fotoniki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NCN „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych”.
Stypendysta będzie prowadził badania w dziedzinie optyki światłowodowej obejmującą prace związane z modelowaniem, wytwarzaniem światłowodów nanostrukturyzowanych lub ich charakteryzacja w układach telekomunikacyjnych.

Wymagania:
Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia z poniższe kryteria:
1) jest uczestnikiem studiów dziennych na kierunku fizyka, chemia, matematyka, infomatyka, inżynieria materiałowa;
2) posiada znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie i pisanie opracowań naukowych oraz komunikacje ze współpracownikami
3) podstawową wiedzę z zakresu optyki lub uczenia maszynowego lub chemii nieorganicznej
4) umiejętność pracy w grupie

Zgłoszenie powinno zawierać:
- list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia W przypadku aplikacji drogą emailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis.
- życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach
- kopie uzyskanych dyplomów lub oświadczenie o statusie studenta

Termin składania dokumentów: 17/04/2024

Forma składania ofert: e-mail na adres: ryszard.buczynski@fuw.edu.pl

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.


Opublikowano dnia - 27 marca 2024 11:45
Ostatnia zmiana - 27 marca 2024 11:55
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij