IGF


zdjęcie-Instytut Geofizyki w projekcie COMPLETE

Instytut Geofizyki w projekcie COMPLETE

W ramach kończącego się właśnie międzynarodowego projektu badawczo-szkoleniowego COMPLETE (czytaj więcej na jego temat) Instytut Geofizyki gościł dwóch doktorantów zza granicy – Emmanuela Akinlabiego i Moeina Mohammadiego. Mieliśmy także przyjemność zroganizować warsztaty dla wszystkich uczestników projektu.

Mgr Emmanuel Akinlabi.

Emmanuel Akinlabi pochodzi z Nigerii i jest absolwentem African Institute for Mathematical Sciences. Specjalizuje się w numerycznym modelowaniu przepływów. W ramach COMPLETE pod zajmował się reprezentacją turbulencji podskalowej w modelach typu Large Eddy Simulation (LES).

Turbulencja, czyli chaotyczne zawirowania, to zjawisko zachodzące w wielu skalach. Tymczasem prowadząc pomiary lub symulacje numeryczne przepływów, na ogół dysponujemy danymi o prędkości tylko dla wybranych punktów, leżących na określonej siatce. Uniemożliwia to uchwycenie zjawisk o skalach przestrzennych mniejszych niż odległości pomiędzy tymi punktami. Bywają one jednak istotne dla całości analizowanego procesu – odpowiadają przykładowo za dyssypację energii. Pracując pod opieką dr inż. Marty Wacławczyk i prof. Szymona Malinowskiego, Emmanuel opracował metodę rekonstrukcji takiej podskalowej turbulencji z wykorzystaniem interpolacji fraktalnej. Zaprezentował ją w dwóch publikacjach:

oraz wielu wystąpieniach konferencyjnych, m.in. EGU 2018, ERCOFTAC/SIG 42 - 13th Workshop on Synthetic Turbulence Models, EGU 2020.

Mgr Emmanuel Akinlabi podczas Festiwalu Nauki w Warszawie.

Dzięki współpracy z innymi beneficjetami projektu COMPLETE, Emmanuel miał okazję odbyć staże naukowe w Max Planck Institute for Meterology w Hamburgu i Imperial College London. Aktywnie włączał się także w popularyzację nauki, zarówno podczas wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Warszawski podczas Festiwali Nauki, jak i w rodzinnej Nigerii (Physics Without Frontiers: School in Atmospheric Physics, Nigeria 2019).

Mgr Moein Mohammadi

Moein Mohammadi przyjechał do nas z Iranu, gdzie ukończył The Iran University of Science and Technology. W badaniach prowadzonych w naszym instytucie skoncentrował się na rozwoju technik pomiaru rozkładu wielkości cząstek i chmurowych za pomocą urządzenia pod nazwą Shadowgraph. Jak sygnalizuje nazwa, instrument ten rejestruje cienie kropelek czy kryształków oświetlanych światłem laserowym. Na podstawie wykonywanych przez niego zdjęć można ustalić rozmiary cząstek znajdujących się w chmurze (jeśli samo urządzenie także się w niej znajdzie) lub opadowych. Moein wykonywał pomiary z użyciem Shadowgraphu na dachu Instytutu Geofizyki ale także w często skrywanym przez chmury laboratorium Schneefernerhaus na Zugspitze.

Podczas swoich studiów Moein odwiedził odbył staż naukowy w Max-Planck Institute for Dynamics & Self-organizations w Göttingen. Brał też udział w wielu wydarzeniach promujących naukę, organizowanych w Instytucie Geofizyki (m.in. w ramach Festiwali Nauki).

Mgr Moein Mohammadi i Shadowgraph podczas pomiarów na Zugspitze.

Moein jest współautorem między innymi publikacji

swoje prace prezentował także w ramach konferencji naukowych, m.in. EGU 2018, EGU 2019, UCP 2019.

Warsztaty COMPLETE w Instytucie Geofizyki, wykłada prof. Isztar Zawadzki.

Uczestnicy projektu COMPLETE - doktoranci nasi oraz z innych jednostek biorących udział w projekcie - brali także udział w serii przygotowanych specjalnie dla nich warsztatów. Jedne z nich, w lutym 2019, odbyły się w Warszawie. Młodzi naukowcy mieli okazję wysłuchać wykładów, które poprowadzili prof. Robert Breidenthal (University of Washington, Seattle, USA), prof. Isztar Zawadzki(Mc Gill University, Montreal, Kanada), dr Iwona Stachlewska, (Uniwersytet Warszawski), dr Sylwester Arabas, (Uniwersytet Jagielloński) i dr Jun-Ichi Yano (Meteo France, Francja).

Projekt COMPLETE ITN – ETN otrzymał finansowanie w ramach Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 (Działania Marii Skłodowskiej-Curie, grant numer 675675).


Opublikowano dnia - 26 maja 2020 10:08
Ostatnia zmiana - 26 maja 2020 11:40
Publikujący - Aleksandra Kardaś


Cofnij