IGFAeroPan Kick off meeting 16-18 November 2022

Projekt: Synergiczne wykrywanie zdalne aerozoli - Pandora w ACTRIS
Kierownik projektu (strona Polska): dr hab. Iwona S. Stachlewska, prof. ucz.
Kierownik projektu (strona Austriacka): dr Jochen Wagner
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (Weave-Unissono)
Okres realizacji: 1 sierpnia 2022 - 31 lipca 2026

Projekt AeroPan (Pandora w ACTRIS) realizowany jest we współpracy Polsko-Austriackiej w ramach grantu NCN Weave-UNISSONO (NCN/FWF) przez Universytet Warszawski (UW) i Medical University of Innsbruk (MUI). AeroPan poświęcony jest synergicznemu wykrywaniu zdalnemu aerozoli oraz gazów w atmosferze.

Pierwszym celem projektu jest nowatorskie wyznaczanie optycznych i mikrofizycznych właściwości aerozolu za pomocą spektrometru, z wykorzystaniem pomiarów promieniowania nieba jako danych wejściowych dla ugruntowanych algorytmów operacyjnych w istniejącej fotometrycznej sieci aerozoli. Drugim celem jest odzyskiwanie informacji o wielkości i właściwości aerozolu w odniesieniu do warstwy granicznej atmosfery i wolnej troposfery.

Prace dotyczą rozszerzenia zakresu pomiarowego spektrometru Pandora z obecnych pomiarów gazów (HCHO, O2, O3, CO2), o możliwości teledetekcji aerozoli. Połączenie tak zaadaptowanego spektrometru Pandora (sieć NASA-PGN) z fotometrem słonecznym Cimel (sieć NASA-AERONET) i lidarem PollyXT (sieć EARLINET-ACTRIS) i lidarem EMORAL (ESA-ESTEC) daje możliwość nowego spojrzenia i rozszerzenia badań nad pionowym rozkładem właściwości aerozolu.

Badania w ramach AeroPan prowadzone będą zarówno w środowisku alpejskim (Innsbruck), jak i na Nizinie Mazowieckiej (Warszawa). W projekcie zaplanowanym na cztery lata przwidziane są minimum dwie kampanie pomiarowe. Pomiary prowadzone będą z platform obserwacyjnych w Austrii i w Polsce, dokładnie w tym samym czasie i przy użyciu tego samego zestawu instrumentów pomiarowych. Wyniki pomiarów będą analizowane przy pomocy narzędzia GRASP.

Grant realizują: Iwona Stachlewska (UW), Łucja Janicka (UW), Dominika Szczepanik (UW), Axel Kreuter (MUI), Jochen Wagner (MUI) oraz doktoranci Marie Stöckhardt (MUI) i Emeka Ugboma (UW).

 

Four projects win funding under Weave-UNISONO (ncn.gov.pl)

AeroPan_abstract (ncn.gov.pl)


Opublikowano dnia - 29 listopada 2022 09:00
Ostatnia zmiana - 29 listopada 2022 09:45
Publikujący - Sekretariat IGF


Cofnij

PROPONOWANE ARTYKUŁY