IGFResearch service

Research Infrastructures Services Reinforcing Air Quality Monitoring Capacities in European Urban & Industrial AreaS (RI-URBANS)

Coordinator on the University of Warsaw:
dr hab. Iwona S. Stachlewska
Funding institution:
European Commission, HORIZON 2020
Realization period:
Oct. 1, 2021 - Sept. 30, 2025
dr hab. Iwona S. Stachlewska Coordinator on the University of Warsaw

Finansowany przez KE w ramach H2020 - Europejskiego Zielonego Ładu, koordynowany przez CSIC w Hiszpanii, projekt "Usługi w zakresie infrastruktur badawczych - Wzmocnienie zdolności monitorowania jakości powietrza w europejskich obszarach miejskich i przemysłowych" (RI-URBANS) służy opracowaniu narzędzi serwisowych (ST), które dostarczą nowatorskich informacji na temat czasowo-przestrzennej zmienności parametrów jakości powietrza, narażenia populacji i interakcji zdrowie - jakość powietrza. Umożliwi to zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w europejskich miastach i hotspotach przemysłowych. Projekt obejmuje zaawansowane, oparte na badaniach obserwacje jakości powietrza (AQ) w wybranych europejskich miastach pilotażowych. Łącząc sieci monitorowania jakości powietrza (AQMN) i zaawansowaną wiedzę naukową oraz innowacyjne technologie, opracowywane w Infrastruktury Badawczej, RI-URBANS przekazuje narzędzia i systemy informacyjne w ręce obywateli i społeczności, aby wspierać podejmowanie decyzji przez menedżerów AQ i organy regulacyjne. Zwiększy to zdolność AQMN do oceny, przewidywania i łagodzenia wpływu jakości powietrza AQ na zdrowie ludzi.


Back