IGF


Stanisław Król
 
mgr inż. Stanisław Król
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.24
+48 22 55 32 024
Stanislaw.Krol@fuw.edu.pl

Greenhouse gases, atmospheric turbulence, cloud physics, chaos theory

Wykształcenie

2019--2020
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kierunek: Fizyka Techniczna
praca magisterska o tytule "Badania strumieni powierzchniowych metanu na składowisku odpadów metodą kowariancji wirów"

Promotor: dr inż. Jarosław Nęcki


2015--2019
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kierunek: Fizyka Techniczna
praca inżynierska o tytule "Pomiary strumieni emisji gazu ziemnego metodą kowariancji wirów"

Promotor: dr inż. Jarosław Nęcki

Udział w eksperymentach

Październik 2018
"JSUN-CH4 (Joint Surveys of Urban Natural Gas associated CH4)"
Pomiary stężenia metanu wyciekającego z szybów kopalnianych

Czerwiec 2018
"CoMet - Carbon Dioxide and Methane observation mission - DLR"
Pomiary stężenia metanu w rejonie GOP

Projekt badawczy