IGF


Stanisław Król
 
mgr inż. Stanisław Król
doktorant
Instytut Geofizyki
Zakład Fizyki Atmosfery
ul. Pasteura 5, pokój: B4.24
+48 22 55 32 024
Stanislaw.Krol@fuw.edu.pl

Greenhouse gases, atmospheric turbulence, cloud physics, chaos theory

Wykształcenie

2020--present
University of Warsaw
Doctoral School of Exact and Natural Sciences, discipline: physical sciences
Title of the thesis: "Turbulent mixing in clouds - experimental data analysis"

Supervisor: prof. dr hab. Szymon Malinowski


2019--2020
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kierunek: Fizyka Techniczna
praca magisterska o tytule "Badania strumieni powierzchniowych metanu na składowisku odpadów metodą kowariancji wirów"

Supervisor: dr inż. Jarosław Nęcki


2015--2019
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
kierunek: Fizyka Techniczna
praca inżynierska o tytule "Pomiary strumieni emisji gazu ziemnego metodą kowariancji wirów"

Supervisor: dr inż. Jarosław Nęcki

Udział w eksperymentach

July-August 2023, Barbados
"Scale-resolving airborne temperature fluctuation measurements in subtropical marine boundary layer (SCARAT)"
Maintenance and technical assistance regarding the Ultra Fast Thermometer. Data quality assurance. IR extinction and SST measurements on boat.

October 2022, Bielsko-Biała
"Methane-to-go Poland"
Measurements of methane concentration around mining shafts using helicopter platform. Measurements of temperature using Ultra Fast Thermometer. Data quality assurance.

October 2018, Katowice
"JSUN-CH4 (Joint Surveys of Urban Natural Gas associated CH4)"
Measurements of methane concentration in urban areas in Silesia.

June 2018, Wisła Mała
"CoMet - Carbon Dioxide and Methane observation mission - DLR"
Measurements of methane concentration around mining shafts.

Stypendia i naukowe pobyty zagraniczne

April-June 2021, University of Leeds, Leeds, United Kingdom
2 month stay at the University of Leeds to work with the group of Alan Blyth regarding EUREC4A.
Financed by independently acquired IDUB grant.

Popularyzacja nauki

2021--present
Participation in science club "SKN UW dla Klimatu" (science club UW for Climate).
2022 Festival of Science
Help with tours around Fluid Mechanics Laboratory. Help with "Climate Quiz".
2021 Festival of Science
Moderator of online meetings.

Udział w konferencjach, zjazdach, szkołach, kursach

IUGG 2023, 14.07.2023, “Studying non-equilibrium turbulence inside and around cumulus clouds”, https://c-in.floq.live/event/iugg2023berlin/daily_program_iamas?objectClass=programelement&objectId=649483f764c73802ac74848d&type=detail

AMS 2023, 11.01.2023, “Application of Recurrence Quantification Analysis to airborne measurements of turbulence in clouds and convective boundary layer”, https://ams.confex.com/ams/103ANNUAL/meetingapp.cgi/Paper/414896

EMS 2022, 09.09.2022, „Recurrence quantification analysis of high-resolution cloud temperature data from EUREC4A”, https://doi.org/10.5194/ems2022-116

EGU 2022, 23.05.2022, „Recurrence Quantification Analysis of temperature time series from marine cumulus clouds during EUREC4A”, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-4094

SMN 2021, 01.09.2021, „Wysokoczęstotliwościowe pomiary temperatury w chmurach za pomocą termometru UFT2b podczas kampanii EUREC4A”, https://drive.google.com/file/d/1F2NGUlpGcMnHSrCDAkkc9_FMHiS4I8DC/view

ICCP 2021, 03.08.2021, „„Centimeter-scale-resolution airborne temperature measurements in clouds and in marine surface layer during EUREC4A””, https://iccp2020.tropmet.res.in/fnd/program/posterSchedule

EGU 2021, 30.04.2021, „„Centimeter-scale-resolution airborne temperature measurements in clouds and in marine surface layer during EUREC4A””, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-14645

Projekt badawczy