IGF 
dr Katarzyna Kluczyk-Korch
adiunkt
Instytut Geofizyki
Zakład Optyki Informacyjnej
ul. Pasteura 5, pokój: B4.07
+48 22 55 32 007
Katarzyna.Kluczyk@fuw.edu.pl

Projekt badawczy