IGFRozprawa Doktorska

Wieloskładnikowe mieszaniny skalno-lodowe: modelowanie satelitów lodowych i komet

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Konrad Kossacki

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński

Wydział Fizyki UW

1996


Cofnij