IGFRozprawa Doktorska

Modelowanie sejsmicznej struktury skorupy i górnego płaszcza ziemi na podstawie funkcji odbioru

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Monika Wilde-Piórko

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki UW

2002


Cofnij