IGFRozprawa Doktorska

Modelowanie struktury skorupy ziemskiej w Polsce południowo-zachodniej - metody trójwymiarowe

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Mariusz Majdański

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki UW

2006


Cofnij