IGFRozprawa Doktorska

Lokalizacja ognisk trzęsień ziemi metodą propagacji wstecznej z wykorzystaniem implementacji metody fast marching w modelu 3D obszaru Polski

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Polkowski

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki UW

2016

Dokładne zlokalizowanie zjawiska sejsmicznego jest zadaniem wymagającym dużej ilości dobrych rejestracji sejsmicznych, dokładnej wiedzy na temat prędkości fal sejsmiczny w ośrodku, oraz algorytmu, który przeliczy mierzone na stacjach czasy wejścia fal na czas w źródle i lokalizację badanego zjawiska. W pracy przedstawiony jest trójwymiarowy model prędkości fali P dla obszaru Polski, pasywny eksperyment sejsmiczny "13 BB star", oraz implementacja algorytmu fast marching pozwalającego na obliczenie czasu propagacji frontu falowego w modelu 3D, która w połączeniu z metodą propagacji wstecznej frontu falowego pozwala na dokładne określenie lokalizacji ogniska trzęsienia ziemi na postawie pierwszych wstąpień fali. Praca przedstawia przykłady trzech zjawisk, dla których dzięki zapisom z eksperymentu pasywnego, modelowi 3D i metodzie propagacji wstecznej frontu falowego możliwe było dokładne określenie ich lokalizacji.


Cofnij