IGFRozprawa Doktorska

Symulacje powstawania i rozwoju delt rzecznych w środowiskach Ziemi i Tytana

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Witek

dr hab. Leszek Czechowski

Wydział Fizyki UW

2016


Cofnij