IGFPraca licencjacka

Wyznaczanie wartości nieliniowych współczynników załamania i absorpcji materiałów z wykorzystaniem metody z-skan

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Szymon Czarnas

Tomasz Stefaniuk

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2023

Niniejsza praca poświęcona jest metodzie pomiarowej z-skan, która pozwala na wyznaczenie wartości nieliniowych współczynników załamania i absorpcji. Celem pracy była konstrukcja układu optycznego, który umożliwiałby określenie nieliniowych optycznych własności materiałów oraz jego dalsza automatyzacja, dzięki której proces zbierania danych oraz ich obróbka uległ uproszczeniu. W pracy omówione zastały podstawowe zjawiska fizyczne mające wpływ na rejestrowany w eksperymencie sygnał. Zostały również przedstawione i skomentowane wyniki pomiarowe uzyskane dla kilku przykładowych próbek: i) czystej krzemionki, ii) szkła sodowego oraz iii) nanowarstwy złota.


Cofnij