IGFPraca licencjacka

Analiza występowania wody na karłowatej planecie Ceres

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Norbert Nieścior

Konrad Kossacki

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2023

Celem tej pracy licencjackiej było przeprowadzenie analizy występowania wody na planecie karłowatej Ceres na podstawie analizy dostępnej literatury. W pracy zostały opisane i porównane różne metody analizy występowania wody na Ceres, przedstawiono wybrane badania, które wskazują na obecność wody na Ceres i jakie są implikacje dotyczące występowania wody na Ceres.


Cofnij