IGFPraca magisterska

Optical Methods in Medicine

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Lewandowski

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

1996


Cofnij