IGFPraca magisterska

Encryption Techniques of Optical Information,

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Sobczyk

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

2006


Cofnij