IGFRozprawa Doktorska

Wpływ pola magnetycznego na przepływ eliptyczny i przepływ Caueite'a z osobliwymi warstwami typu Hartmana - zastosowania w dynamice jądra Ziemi

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Mizerski

dr hab. Konrad Bajer

Wydział Fizyki UW

2007


Cofnij