IGFPraca licencjacka

Wpływ migren na struktury tylnego odcinka oka

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Karolina Szychulska

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki UW

2021

W poniższej pracy poddano analizie zmiany zachodzące w tylnym odcinku gałki ocznej u chorych na migrenę. Przestudiowano dostępne badania naukowe, w których autorzy porównywali struktury tylnego odcinka gałki ocznej u pacjentów mających migrenę i tych bez migreny. Do wykonania pomiarów badacze wykorzystywali optyczną tomografię koherencyjną, skaningowy polarymetr laserowy oraz perymetry. Wykonano również internetowe, anonimowe badanie ankietowe, a uzyskane wyniki potwierdziły zawarte w literaturze informacje dotyczące migreny i objawów ocznych w jej przebiegu. Ponadto pacjenci biorący udział w ankiecie wykazali się świadomością na temat profilaktyki narządu wzroku. Na podstawie zebranych i przeanalizowanych wyników przytoczonych prac badawczych można stwierdzić, iż migrena będąca schorzeniem naczyniowo-nerwowym, ma wpływ na zmiany w strukturach tylnego odcinka oka, takich jak: naczyniówka, warstwa włókien nerwowych siatkówki, okołoplamkowy obszar siatkówki. U chorych można spodziewać się ścieńczenia wymienionych struktur, a w rezultacie ich dysfunkcji.


Cofnij