IGFPraca licencjacka

Sposoby na parujące okulary w dobie pandemii COVID-19

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Klaudia Jeznach

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki UW

2021

Celem badania było porównanie produktów zapobiegających parowaniu soczewek okularowych, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na wilgoć pochodzącą z ludzkiego oddechu. Pomiar kąta zwilżania przeprowadzono metodą siedzącej kropli za pomocą goniometru Krȕss DSA25E, sparowanego z oprogramowaniem ADVANCE Drop Shape, w wersji 1.3.1.0. W celu weryfikacji wyników zastosowano subiektywną ocenę przezierności soczewek po schłodzeniu i wystawieniu na warunki atmosferyczne, jak i na działanie wilgotnego powietrza wydychanego z ust.
Najmniejszy kąt zwilżania uzyskały ściereczka firmy Hoya oraz powłoka Seiko FogLessCoat, co potwierdziła subiektywna ocena przezierności. Brak oznak zamglenia wykazywała również soczewka z powłoką Shamir GlacierTM Anti-fog. Mimo kąta zwilżania porównywalnego z uzyskanymi dla płynów anti-fog (Chemax2 i Hayne Mist), powłoka ta charakteryzowała się znacznie lepszą odpornością na działanie ludzkiego oddechu. Produkty niededykowane, które nie uzyskały kąta zwilżania niższego od 60° nie przeciwdziałały parowaniu badanych powierzchni.
W niniejszej pracy wykazano, że powłoki są przyszłością w zapobieganiu zamgleniu soczewek, ale również skutecznym rozwiązaniem są dedykowane ściereczki.


Cofnij