IGFRozprawa Doktorska

Dynamika procesu zgazowania i spalania otrzymanego gazu

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Kamil Kwiatkowski

dr hab. Konrad Bajer, promotor pomocniczy: dr Marek Dudyński.

Wydział Fizyki UW

2013


Cofnij