IGFRozprawy habilitacyjne

Szacowanie dokładności modeli skorupy ziemskiej uzyskanych z analizy szerokokątowych danych sejsmicznych w celu wyznaczenia regionalnych modeli referencyjnych skorupy

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Mariusz Majdański

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

2014


Cofnij