IGFRozprawa Doktorska

Akumulacyjne formy eoliczne wybranych obszarów Marsa w świetle danych obrazowych, spektrometrycznych oraz porównawczych badań terenowych analogów na powierzchni Ziemi

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Krzysztof Marcin Skocki

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

2007


Cofnij