IGFRozprawa Doktorska

Kształtowanie Dyspersji i Generacja Superkontinuum we włóknach fotonicznych wypełnionych cieczami

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Van Hieu Le

Rafał Kasztelanic

Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Fizyki i Astronomii

2018


Cofnij