IGFRozprawa Doktorska

Spektroskopowe zastosowania światłowodów mikrostrukturalnych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Barbara Wajnchold

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

2014


Cofnij