IGFRozprawa Doktorska

Nowe metody mikroendoskopii wykorzystujące szerokopasmową generację drugiej harmonicznej oraz niespójne przestrzennie światło w ośrodkach silnie rozpraszających

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Sylwia Małgorzata Kolenderska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Instytut Fizyki

2015


Cofnij