IGFRozprawa Doktorska

Struktury periodyczne w światłowodach polimerowych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominik Kowal

Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2016


Cofnij