IGFRozprawa Doktorska

Polarymetr fourierowski o wysokiej czułości do pomiarów małych zmian dwójłomności liniowej

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marzena Prętka

Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2017


Cofnij