IGFRozprawy habilitacyjne

Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych i spalania biomasy na własności fizyczne aerozoli w dużej odległości od źródeł emisji w oparciu o techniki lidarowe

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Iwona Sylwia Stachlewska

Wydział Fizyki UW

2019


Cofnij