IGFRozprawy habilitacyjne

Cienkie warstwy i nanostruktury cienkowarstwowe do zastosowań w optyce nieliniowej

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Agnieszka Zawadzka

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

2019


Cofnij