IGFRozprawy habilitacyjne

Procesy modyfikacji elementów wolnych objętości w nanostrukturyzowanych materiałach chalkogenidkowych

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Adam Ingram

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2020


Cofnij