IGFRozprawa Doktorska

Światłowodowe czujniki do pomiaru współczynnika załamania światła wykorzystujące efekt powierzchniowego rezonansu plazmonowego

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Gąsior

Politechnika Wrocławska

2020


Cofnij