IGFRozprawa Doktorska

Opracowanie nowych metod badawczych dla jedno- i dwulaserowej pęsety optycznej

Autor:

Instytucja promująca:

Rok:

Weronika Agata Lamperska

Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki

2021


Cofnij