IGFPraca licencjacka

Porównanie wyników pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą tonometru Air-puff i iCare

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Oliwia Teklińska

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Poniższa praca przedstawia porównanie wyników pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą tonometru Air-puff i iCare. Jaskra jest według WHO drugą najczęstszą przyczyną ślepoty na świecie. Dlatego dokładane i powtarzalne badania ciśnienia śródgałkowego są szczególnie istotne podczas diagnozowania tego schorzenia i obserwacji jego progresji. Każde z użytych urządzeń pozwala na szybki przesiewowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badania miały na celu sprawdzenie różnic między pomiarami wykonanymi tonometrem iCare oraz pomiarami wykonanymi tonometrem Air-puff. Każde z użytych urządzeń działa według innej zasady; odpowiednio na zasadzie indukcji i aplanacji. Uzyskane uśrednione wyniki: 16.5 ± 2.8 mmHg (Air-puff) i 15.5 ± 2.6 mmHg (iCare), 1.0 ± 2.83 mmHg (Air-puff - iCare). Wynik pomiaru uzyskiwany tonometrem Air-puff był wyższy o około 1.0 mmHg względem pomiaru z iCare. Na uzyskany wynik badania ciśnienia śródgałkowego mogą mieć wpływ różne czynniki m.in. biomechaniczne właściwości rogówki, dlatego pomiary należy rozszerzyć o dodatkowe badania diagnostyczne, co pozwoli uzyskać szerszy pogląd na stan zdrowia oczu pacjenta.


Cofnij