IGFPraca magisterska

Detekcja i lokalizacja lokalnych zjawisk sejsmicznych metodą przeszukiwania siatki czasów przejść fali sejsmicznej z implementacją modelu 3D prędkości Polski

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anastasiia Bendiukova

prof. dr hab. Leszek Czechowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

In this work elaborated method of detection and localisation of local seismic events based on travel time grid search with implementation of 3D velocity model of Poland has been presented. Testing of that method have been performed by finding the local seismic event caused by old navy bomb explosion at Baltic Sea.


Cofnij