IGFPraca licencjacka

Wybrane metody chirurgii refrakcyjnej w praktyce optometrycznej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Bramorska

Anna Ambroziak

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2020

Praca poświęcona jest analizie wybranych metod chirurgii refrakcyjnej oraz roli optometrysty w badaniach kwalifikacyjnych i i opiece okołozabiegowej nad pacjentem. W pierwszej części pracy zostały przedstawione zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii powierzchni oka ze szczególnym uwzględnieniem rogówki. W części drugiej omówiono metody chirurgii refrakcyjnej rogówki, refrakcyjnej chirurgii wewnątrzgałkowej, a także, w oparciu o opisane wcześniej metody, chirurgicznej korekcji presbiopii. W kolejnej części opisano istotne z perspektywy dyplomowanego optometrysty (będącego integralną częścią zespołu kwalifikującego pacjenta do zabiegu chirurgii refrakcyjnej), poszczególne procedury wykonywane podczas tego procesu. Następnie omówiono możliwości doboru korekcji u pacjentów wymagających skorygowania wady refrakcji po operacji. W części ostatniej opisano wybrane przypadki kliniczne – pacjentów Centrum Okulistycznego Świat Oka w Warszawie, którzy zostali poddani zabiegom chirurgii refrakcyjnej.


Cofnij