IGFPraca licencjacka

Wykorzystanie zjawiska Haidingera w diagnostyce - porównanie metody wykrywania ekscentrycznej fiksacji za pomocą oftalmoskopu i koordynatora plamkowgo

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Mateusz Grzesik

dr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

W pracy zawarto wyniki badań porównania dwóch metod wykrywania jednej z adaptacji do zeza – ekscentrycznej fiksacji. Metody te to badanie ekscentrycznej fiksacji za pomocą oftalmoskopu oraz przy pomocy koordynatora plamkowego własnej konstrukcji.
W pracy opisano prawa oraz zjawiska, które wykorzystuje zbudowany koordynator, budowę koordynatora w zarysie, zasadę działania oftalmoskopu, schematy obu urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań.


Cofnij