IGFPraca licencjacka

Kondensacyjny wzrost kropel chmurowych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jakub Woźniak

dr Gustavo Abade

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu kondensacyjnego wzrostu kropelek chmurowych, ze szczególnym naciskiem na badanie ewolucji spektrum ich wielkości. Wprowadzono uproszczony model unoszącej się komórki chmurowej. Model ten uwzględnia zjawiska związane z turbulencją i zmiennością mikrofizyczną. Na bazie przyjętego modelu napisano symulację numeryczną ewolucji komórki w języku C++. Otrzymano wyniki, które wyraźnie różnią się od rezultatów symulacji opartych na modelach prostszych, nieuwzględniających lokalnej zmienności mikrofizycznej w komórce. Są nimi głównie poszerzenie rozkładu promieni kropel w przypadku średniej prędkości wznoszenia <w> z przedziału 1 - 3 m/s, a także zmiana tempa aktywacji kropelek w przypadku prędkości wznoszenia 0,5 m/s i 1 m/s.


Cofnij