IGFPraca licencjacka

Nowoczesne metody obrazowania przedniego odcinka oka - współpraca okulisty i optometrysty w codziennej praktyce

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Maciej Bedliński

dr Anna Ambroziak

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Przedni odcinek oka jako obszar niezwykle istotny dla zdrowia pacjenta i jego prawidłowego widzenia jest obiektem zainteresowania wszystkich specjalistów ochrony wzroku.
Precyzyjne obrazowanie przedniego odcinka pozwala na sprawną, szybką i niezawodną diagnostykę i identyfikację wszelkich nieprawidłowości mających wpływ nie tylko na stan refrakcji i procesu widzenia, ale także stanów, które mogą predysponować do poważnych chorób narządu wzroku.
Nowoczesne metody obrazowania przedniego odcinka gałki ocznej dostarczają wielu bezcennych informacji podczas kompleksowego badania optometrycznego oraz konsultacji okulistycznej, są równie istotne dla optometrystów i okulistów stanowiąc zarazem źródło jak i płaszczyznę ich wzajemnej współpracy.


Cofnij