IGFPraca licencjacka

Zaburzenia brzegu powiek a parametry filmu łzowego

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Beata Gwóźdź

dr Anna Ambroziak

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Praca poświęcona jest wpływowi zaburzeń brzegu powiek na stan filmu łzowego. W pierwszej części pracy przedstawione zostały zagadnienia anatomiczne i fizjologiczne dotyczące skóry i brzegu powiek oraz charakterystyka filmu łzowego. W kolejnej części opisano metody diagnostyczne stosowane w zaburzeniach powierzchni oka. Zaprezentowano kwestionariusze pomocne podczas przeprowadzania wywiadu z pacjentem oraz zwrócono uwagę na wykonanie badań minimalnie inwazyjnych i nieinwazyjnych umożliwiających właściwe rozpoznanie. W kolejnej części przedstawiono wybrane zaburzenia brzegu powiek istotne dla stanu filmu łzowego. Zwrócono uwagę na fizjologiczne zamiany inwolucyjne i wpływ obecności dysfunkcji gruczołów Meiboma oraz aktywnej demodekozy na przebieg zaburzeń powierzchni oka. Dokonano przedstawienia i analizy kilku przypadków klinicznych wraz z prezentacją opracowania wyników z Analizatora Powierzchni Oka – urządzenia umożliwiającego badanie szeregu parametrów filmu łzowego oraz wykonanie meibografii.


Cofnij