IGFPraca licencjacka

Przygotowanie basenu sedymentacyjnego do modelowania rzecznych procesów erozyjnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tomasz Mikołajków

Leszek Czechowski

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

2019

Praca polegała na zbudowaniu i uruchomieniu układu doświadczalnego służącego do badań nad zjawiskiem ewolucji koryt rzecznych. Skonstruowany basen sedymentacyjny posiada możliwość regulacji nachylenia koryta rzecznego i pracy w obiegu zamkniętym, co odróżnia go od typowych urządzeń stosowanych w geofizyce i geologii.
Na skonstruowanym układzie zostały przeprowadzone odpowiednie pomiary kalibracyjne, oraz wstępne symulacje rzek i pomiary utworzonych koryt.
Urządzenie pozwoli na porównywanie rezultatów doświadczeń z wynikami symulacji numerycznych opracowywanych w Zakładzie Fizyki Litosfery Instytutu Geofizyki UW.


Cofnij