IGFPraca magisterska

Adwekcja-dyfuzja wywołana ruchem pary wirów punktowych w jednorodnym gradiencie pasywnego skalara

Autor:

Promotor:

Rok:

Bartosz Mróz

dr Konrad Bajer

2004

To jest bardzo ważna praca z zakresu... To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...
To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...To jest bardzo ważna praca z zakresu...


Cofnij