IGFPraca licencjacka

Wpływ użytkowania miękkich soczewek kontaktowych na keratometrię rogówki

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Oktawia Rębisz

mgr Małgorzata Patrzykont

Wydział Fizyki

2015

Powszechnie wiadomo, że stosowanie twardych soczewek kontaktowych może powodować zmianę kształtu rogówki. Istnieje teoria mówiąca o tym, iż użytkowanie miękkich soczewek kontaktowych, w zależności od materiału z jakiego są wykonane, również może wpływać na kształt rogówki. W codziennej praktyce wielu specjalistów wykonuje pomiar keratometrii 30 minut po zdjęciu przez pacjenta tych soczewek. W swojej pracy zbadałam więc rzeczywisty wpływ użytkowania miękkich soczewek kontaktowych na krzywiznę rogówki. Wykonane przeze mnie badania nie wykazały znaczących zmian w keratometrii rogówki w ciągu 30 minut od zdjęcia miękkich soczewek kontaktowych, co pozwala wnioskować o możliwości wykonywania pomiarów keratometrycznych i badania optometrycznego bezpośrednio po ich zdjęciu. Należy jednak pamiętać, że badana przeze mnie grupa pacjentów była niewielka, zatem warto byłoby powtórzyć tego typu pomiary na większej grupie osób.


Cofnij