IGFPraca licencjacka

Wybrane aspekty korygowania wzroku u sportowców

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katarzyna Soja

mgr Małgorzata Patrzykont

Wydział Fizyki

2017

Widzenie w sporcie odgrywa tak samo ważną rolę jak sprawność fizyczna czy wytrzymałość. Obniżenie jakości widzenia odbija się negatywnie na wynikach uzyskiwanych przez sportowców. Bardzo ważne jest dokładne rozpoznanie i zastosowanie odpowiedniego rodzaju korekcji dla danego pacjenta. W każdym przypadku konieczne jest indywidualne podejście ze względu na różnice w wymaganiach wzrokowych stawianych przez konkretną dyscyplinę sportową. Aby uzyskać wystarczający zbiór informacji niezbędnych dla optymalizacji korekcji przeprowadzane jest standardowe i specjalistyczne badanie optometryczne.
W sporcie poza odpowiednią korekcją istotna jest również profilaktyka, czyli ochrona oczu przed urazami mechanicznymi, dostępem wody, kurzu oraz nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV. Postęp technologii umożliwia zastosowanie szerokiego wachlarza metod poprawy sprawności układu wzrokowego.


Cofnij