IGFPraca magisterska

Metody Monte Carlo w inwersji funkcji odbioru

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jacek Trojanowski

dr Monika Wilde-Piórko

Wydział Fizyki

2007

Niniejsza praca zawiera opis rozwoju Metod Monte Carlo oraz przedstawia szczegółowo jeden z najnowszych algorytmów, algorytm sąsiada (ang. neighbourhood algorithm). Jego siłą jest możliwość łatwego adaptowania do badanego problemu i możliwosc łączenia z innymi algorytmami. Łatwo dobrać dla niego parametry sterujące i nie ma to tak kluczowego znaczenia jak, np. w algorytmie genetycznym. Posiada też wyraźną przewagę nad algorytmami liniowymi, ponieważ przy całej swej prostocie, dobrze radzi sobie ze skomplikowanymi funkcjami błędu. Zaprezentowano dwa programy, które przy pomocy algorytmu sąsiada dokonują inwersji sejsmicznej funkcji odbioru stacji sejsmicznych z Masywu Czeskiego. Wyniki wskazują, że grubość skorupy ziemskiej waha się w przedziale 30 - 40 km oraz pozwalają wyodrębnić dwie części Masywu Czeskiego o zasadniczo różnej strukturze skorupy, cześć północno-zachodnią i południowo-wschodnią. Zgadza się to z wcześniejszymi wynikami inwersji liniowej oraz wynikami uzyskanymi przy pomocy innych metod sejsmicznych.


Cofnij