IGFPraca licencjacka

Soczewki progresywne - historia i współczesne konstrukcje

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marlena Bobrowska

mgr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2012

Prezbiopię, spowodowaną malejącą z wiekiem amplitudą akomodacji, korygujemy za pomocą okularów do bliży. W przypadku gdy prezbiop ma wadę refrakcji potrzebna jest dodatkowa para okularów do dali. Innymi rozwiązaniemi dla pacjentów ze zmiejszoną amplitudą akomodacji są okulary dwuogniskowe, oraz okulary z soczewkami progresywnymi. Pomimo to, że soczewki dwuogniskowe również mają swoich zwolenników, nie są w stanie zapewnić ostrego widzenia na wszystkie odległości. Od momentu wynalezienia pierwszej soczewki progresywnej, przez ponad sto lat pracowano nad udoskonaleniem progresywnej powierzchni po to, aby zminimalizować jej wady a uwypuklić zalety. Dzięki rozwojowi technologicznemu, osoby dotknięte prezbiopią, w dzisiejszych czasach mogą korzystać ze spersonalizowanych soczewek progresywnych, które uwzględniają ich indywidualne parametry.


Cofnij