IGFPraca licencjacka

Nadwzroczność

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Małgorzata Patrzykont

mgr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2012

Praca przedstawia problematykę związaną z nadwzrocznością. Jest to jedna z najczęściej występujących w populacji wada refrakcji, w której moc skupiająca układu wzrokowego jest zbyt mała w stosunku do długości osiowej oka. W pracy opisany jest system optyczny oka, typowe dolegliwości związane z nadwzrocznością, sposoby korekcji, oddziaływanie nieskorygowanej wady na cały układ wzrokowy, ze szczególnym uwzględnieniem działania akomodacji. W pracy znajduje się również opis procedur optometrycznych przydatnych przy doborze najlepszej, zindywidualizowanej korekcji nadwzroczności. Ponadto praca podkreśla potrzebę wczesnego rozpoznawania i korygowania nadwzroczności, ze względu na duże problemy nieskorygowanych dzieci z nauką czytania.


Cofnij