IGFPraca licencjacka

Wykonanie okularów z korekcją pryzmatyczna według recepty. Zastosowanie pryzmatów w optometrii

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Magdalena Doroszko

mgr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2012

Pryzmaty są prostymi elementami optycznymi o charakterystycznej budowie i własnościach. Wiązka światła padająca na pryzmat załamywana jest w kierunku jego podstawy.
Celem stosowania pryzmatów w optometrii jest niwelowanie odchyleń oka, aby uzyskać dwudołeczkowe widzenie. Pozwala to na prawidłowe widzenie obuoczne.
Aby uzyskać warunki prawidłowego widzenia obuocznego, potrzebne są okulary, które korygują wadę refrakcji wraz z pryzmatami ustawionymi bazami w odpowiednim kierunku. Znane są różne rodzaje pryzmatów. Oprócz tradycyjnych soczewek pryzmatycznych, wykorzystywane są pryzmaty Fresnela.
Pryzmaty stosowane są także do pomiaru funkcji wzrokowych pacjenta. Pryzmaty o odpowiednio dużej mocy ustawione przed okiem, rozbijają fuzję, pozwalając na badanie oczu w warunkach zdysocjowanego widzenia.


Cofnij